Cookies a zásady jejich používání

Zásady používání cookies

verze 2. účinná dne 1. 1. 2022

Na tomto místě vás informujeme o způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím těchto internetových stránek poskytnout.

Používáme soubory cookie a podobné softwarové nástroje zejména za tím účelem, abychom rozpoznali Vaše uživatelské preference a zvláště nejvíce oblíbené oblasti našeho webu. Tyto informace následně slouží ke zdokonalení designu našich webových stránek, čímž se pokoušíme ještě více zvyšovat jejich uživatelský komfort. Mimo jiné pro tytéž účely používáme analytické nástroje Google Analytics a dále také soubory cookies.

1) Funkce a použití cookies

Cookies jsou malé soubory, které ve vašem PC, notebooku nebo mobilním zařízení ukládá webová stránka, kterou prohlížíte. Můžeme z toho poznat např. to, zda mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke spojení, nebo který jazyk nebo jiná nastavení preferujete. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie mohou obsahovat i osobní údaje.

V tzv. cookies liště, která se na Vašem prohlížeči objevila při navštívení našeho webu a v tomto článku, jsou uvedeny kategorie cookies, které používáme, a bližší informace k těmto cookies. V cookies liště můžete nastavit, s využitím kterých cookies souhlasíte a se kterými nikoliv. Takto udělený souhlas je považován za souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k cookies. Dále v nastavení svého PC, resp. prohlížeče, určujete, zda má prohlížeč umožnit webové stránce ukládat cookies do Vašeho koncového zařízení.

Naše webové stránky si tak můžete prohlížet i bez souhlasu s používáním souborů cookies (vyjma tzv. nutných cookies, bez kterých nemůže webová stránka správně fungovat). Tj. můžete jejich používání odmítnout a cookies také kdykoliv smazat tak, že zvolíte odpovídající nastavení na Vašem koncovém zařízení. Můžete postupovat např. takto:

a) Většina prohlížecích programů je implicitně nastavena tak, že cookies akceptujete automaticky. Toto nastavení změníte tak, že ve svém prohlížeči aktivujete nastavení “neakceptovat cookies”. Cookies, které se do Vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Podrobnosti o nastavení této funkce najdete v návodu k Vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení.

b) Stejně jako používání souborů cookies je i jejich odmítnutí nebo smazání vázáno na použité zařízení a také na použitý prohlížeč. Proto musíte soubory cookie odmítnout nebo smazat pro každé Vaše zařízení a při použití více prohlížečů i pro každý prohlížeč samostatně.

Upozorňujeme Vás však, že pokud se rozhodnete nepoužívat soubory cookie, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek nebo budou jednotlivé funkce k dispozici jen omezeně.

Sdělujeme, že můžeme používat cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti (viz níže).

Na této stránce používáme následující cookies:

Název
Own
Služba
Popis
Platnost
Zařazení
_ga
Vlastní
Google
Slouží k ukládání a zobrazení stránek.
910 dní
Statistické
_gat_UA-189713187-1
Vlastní
Google
1 minuta
Statistické
_gcl_au
Vlastní
Google
Slouží k ukládání a sledování konverzí.
90 dní
Marketing
_gcl_au
Vlastní
Google
Slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek.
32 hodin
Statistické
_hjIncludedInPageviewSample
Vlastní
Hotjar
Tento soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar věděl, zda je daný uživatel zahrnut do vzorkování dat definovaného denním limitem návštěv vašeho webu.
2 minuta
Statistické
hjSessionUser_
Vlastní
Hotjar
Soubor cookie Hotjar, který se nastaví, když uživatel poprvé přijde na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
418 dní
Statistické
_hjSession_
Vlastní
Hotjar
Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. Díky tomu budou následné požadavky v okně relace přiřazeny stejné relaci Hotjar.
15 minut
Statistické
_hjTLDTest
Vlastní
Hotjar
Když se skript Hotjar spustí, snažíme se určit nejobecnější cestu cookie, kterou bychom měli použít, namísto názvu hostitele stránky. To se provádí tak, aby soubory cookie mohly být sdíleny napříč subdoménami (pokud je to možné). Abychom to zjistili, snažíme se uložit soubor cookie _hjTLDTest pro různé alternativy podřetězců adresy URL, dokud se nezdaří. Po této kontrole je soubor cookie odstraněn.
Session
Statistické
_hjid
Vlastní
Hotjar
Soubor cookie Hotjar, který se nastaví, když se zákazník poprvé dostane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
365 dní
Statistické
PHPSESSID
Vlastní
Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je obecný identifikátor používaný k udržování proměnných uživatelských relací.
14 dní
Technické
nette-samesite
Vlastní
SameSite cookies poskytují mechanismus, jak rozpoznat, co vedlo k načtení stránky. Jestli to bylo prokliknutí odkazu na jiném webu, odeslání formuláře, načtení uvnitř iframe, pomocí JavaScriptu atd.
Session
Technické
DSID
Třetí strana
doubleclick
Slouží k uložení uživatelských preferencí.
4 dny
Marketing
IDE
Třetí strana
doubleclick
Používá Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webu po zhlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam uživateli.
6 měsíců
Marketing
RUL
Třetí strana
doubleclick
Používá Google DoubleClick k určení, zda byla reklama na webu správně zobrazena.
8 měsíců
Marketing
1P_JAR
Třetí strana
Google
30 dní
Marketing
CONSENT
Třetí strana
Google
Používá se ke zjištění, zda návštěvník přijal marketingovou kategorii v banneru cookie. Tento soubor cookie je nezbytný pro soulad webových stránek s GDPR.
6047 dní
Marketing
NID
Třetí strana
Google
Některé soubory cookie slouží ke správě předvoleb uživatele. Např. většina uživatelů služeb Google má v prohlížeči soubor cookie s názvem NID. Ten obsahuje jedinečné ID, pomocí kterého si Google pamatuje vaše nastavení a další informace.
183 dní
Marketing
__Secure-3PAPISID
Třetí strana
Google
Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby se jim prostřednictvím retargetingu zobrazovaly relevantní a personalizované reklamy.
730 dní
Marketing
__Secure-3PSID
Třetí strana
Google
Vytváří profil zájmů návštěvníků webových stránek, aby se jim prostřednictvím retargetingu zobrazovaly relevantní a personalizované reklamy.
730 dní
Marketing
_BEAMER_FIRST_VISIT_zeKLgqli17986
Třetí strana
Hotjar
Tento soubor cookie nastavil Beamer tak, aby ukládal datum první interakce tohoto uživatele.
426 dní
Statistické
_BEAMER_USER_ID_zeKLgqli17986
Třetí strana
Hotjar
Tento soubor cookie je nastaven společností Beamer k uložení interního ID uživatele.
426 dní
Statistické
sid
Třetí strana
imedia
Využití je pro statistické účely.
30 dní
Marketing
APNUID
Třetí strana
seznam.cz
Součástí reklamniího scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.
254 dní
Marketing
APNUID
Třetí strana
seznam.cz
Součástí reklamniího scriptu je script Xandru (dříve AppNexus), který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.
254 dní
Marketing
KADUSERCOOKIE
Třetí strana
seznam.cz
Součástí reklamniího scriptu je script Pubmatic, který vygeneruje jejich cookies, která slouží k identifikaci uživatelů v jejich systému. Pokud se jich ptáme na reklamu, tak přidávame do pozadavku id z této cookies.
254 dní
Marketing
cmppersisttestcookie
Třetí strana
seznam.cz
Kontrolní cookie pro zjištění, zda je prohlížeč schopen ukládat cookies, a tedy pracovat se souhlasem.
217 dní
Marketing
euconsent-v2
Třetí strana
seznam.cz
Consent cookie s uloženým souhlasem nastavení osobních údajů.
36 dní
Marketing
ps
Třetí strana
seznam.cz
Nástroj Seznam.cz používaný pro zjišťování efektivnosti reklamy v závislosti na různých parametrech. Cookie se začne zobrazovat až při předchozí návštěvě stránky seznam.cz, není tedy přímo ovlivněná souhlasem na těchto stránkách.
365 dní
Marketing
sid
Třetí strana
seznam.cz
Cookie využívaná pro identifikaci zařízení.
30 dní
Marketing
szncmpone
Třetí strana
seznam.cz
Pomocná cookie slouží pro ověření, zda uživatel souhlasí s účelem 1 – ukládání a čtení cookies z koncového zařízení.
403 dní
Marketing
szncsr
Třetí strana
seznam.cz
Pokud tato cookie existuje, služba používá serverové prodloužení cookies.
28 dní
Marketing

2) Identifikace správce a kontaktní údaje

Sdělujeme Vám, že správcem osobních údajů je naše společnost Kerval automatic s.r.o., se sídlem:

  • Ovocný trh 572/11
    Staré Město 110 00 Praha 1
  • e-mail: info@kerval.pro 
  • tel.: +420 601 301 100

(dále jen „Správce“ nebo “My”).

3) Shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. V těchto informacích o ochraně osobních údajů se pokoušíme Vám vysvětlit, jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme a jak je zpracováváme.
Dovolujeme si Vás upozornit, že naše zásady ochrany osobních údajů pro používání našich webových stránek se nevztahují na Vaše aktivity na webových stránkách jiných poskytovatelů nebo sociálních sítích, na které můžete přejít prostřednictvím odkazů z našeho webu. Je tedy nutno se informovat na webu poskytovatelů či webu sociálních sítí o jejich pravidlech ochrany osobních údajů a dále o tom, jakým způsobem dochází ke zpracování osobních údajů, apod.

V případě, že navštívíte náš web, zpracováváme a ukládáme určité údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému, který používáte, a další údaje, podle nastavení cookies. Pokud nám sdělíte jiné osobní údaje (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), tak dochází k uchování a zpracování také těchto osobních údajů.

4) Účely použití

Osobní údaje shromážděné při návštěvě našeho webu používáme, abychom Vám umožnili co nejvyšší stupeň komfortu při jeho užívání a rovněž abychom chránili naše informační systémy proti útokům a jinému protiprávnímu jednání třetích osob.

Pokud nám další osobní údaje sdělíte (např. jako součást jakékoli registrace, soutěže o ceny, kontaktního formuláře, průzkumu, a také v takových případech jen tehdy, pokud je nám to dovoleno na základě Vašeho souhlasu nebo podle platných právních předpisů), využíváme tyto údaje pro dané účely, pro které nám z Vaší strany byly sděleny a dále pro účely správy zákazníků a v případě potřeby pro účely plnění smlouvy, a to vždy v rozsahu, který je k tomu potřebný.

Dovolujeme si Vám sdělit, že nemáte zákonnou ani smluvní povinnost sdělovat nám své osobní údaje. Je ovšem možné, že některé funkce našeho webu závisí právě na předání a zpracování Vašich osobních údajů. Pokud nám v těchto případech své osobní údaje nesdělíte a my je nemůžeme z tohoto důvodu zpracovat, může to mít za následek, že tyto funkce webu nebudou dostupné nebo budou fungovat jen omezeně.

5) Právní základ zpracování

Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na některém z níže uvedených právních základů (právních titulů):
a) Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, tedy tento souhlas představuje právní základ pro zpracování (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR).

b) Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy s Vámi, tak právním základem je právě takové plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

c) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů nutné pro splnění našich právních povinností, jsme k tomu oprávněni na základě právního titulu plnění právní povinnosti, jež se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR).

d) Dále můžeme zpracovávat některé osobní údaje za účelem výkonu našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ) nařízení GDPR. Oprávněnými zájmy jsou zejména: zachování funkčnosti našich systémů IT, ochrana právních nároků, apod. V těchto případech Vám svědčí námitka proti zpracování (viz níže).

6) Vymazání Vašich osobních údajů

Sdělujeme Vám, že Vaše osobní údaje vymažeme bezodkladně poté, co pomine účel, pro který jsme údaje shromáždili a zpracovali. Po této lhůtě pokračuje uložení jen tehdy, pokud to vyžadují zákony, předpisy nebo jiná právní ustanovení Evropské unie nebo ČR či některého jiného členského státu Evropské unie, které se na nás vztahují.

Lhůty pro uchování a vymazání souborů cookies jsou uvedeny v cookies liště, která se objevila na Vašem prohlížeči při návštěvě našeho webu.

7) Předávání osobních údajů třetím osobám. Sociální pluginy

Na našem webu používáme či můžeme používat tzv. „Sociální pluginy“ sociálních sítí, jako např. Facebook, Twitter a Google+. Pro Vaši informaci uvádíme, že tyto sociální pluginy užíváme takto:

Když navštívíte náš web, sociální pluginy jsou deaktivovány, tj. žádný přenos dat provozovatelům těchto sítí neprobíhá. Pokud byste chtěli některou z těchto sítí použít, klikněte na příslušný sociální plugin, čímž se naváže přímé připojení se serverem příslušné sítě. Máte-li v dané síti uživatelský účet a v okamžiku aktivace sociálního pluginu jste tam přihlášeni, může tato síť Vaši návštěvu našeho webu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, před aktivací tohoto sociálního pluginu se z této sítě odhlaste.

Jakmile sociální plugin aktivujete, síť přenese obsah, který se tím zpřístupní, přímo do Vašeho prohlížeče, který jej integruje do našich webových stránek. V takovém případě může dojít i k přenosu dat, který iniciuje a řídí příslušná sociální síť. Pro Vaše připojení k sociální síti, přenosu dat mezi sítí a Vaším systémem a pro Vaše interakce na této platformě platí výhradně pravidla ochrany osobních dat příslušné sítě.

Sociální plugin zůstane aktivní, dokud neprovedete jeho deaktivaci nebo nevymažete své cookies. Pokud kliknete na odkaz na nabídku, může se stát, že se osobní údaje dostanou k poskytovatelům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor, které z pohledu Evropské unie („EU“) pro zpracování osobních údajů nezaručují „přiměřenou úroveň ochrany“ vyhovující standardům EU. Vezměte prosím tyto okolnosti v úvahu, ještě než na odkaz kliknete, čímž se spustí přenos Vašich dat.

8) Vyhodnocování uživatelských dat; používání analytických nástrojů

Rádi bychom obsahy našeho webu cíleně přizpůsobili Vašim zájmům a tím i zlepšili naši nabídku a poskytované služby pro Vás. Abychom rozpoznali uživatelské preference a obzvláště oblíbené oblasti webových stránek, používáme tak jako většina ostatních obdobných webů, následující analytický nástroj: Google Analytics.

Při použití tohoto analytického nástroje může dojít k přenosu dat na servery umístěné v USA a tam dojde i k jejich zpracovávání. Přitom prosím vezměte na vědomí následující: V USA z pohledu práva Evropské unie neexistuje „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. K předávání dochází zejména na základě standardních smluvních doložek (SSD), dle podmínek poskytovatele analytického nástroje.

Google bude používat tyto údaje jen pro účely vyhodnocování Vašeho způsobu používání webových stránek a vytváření zpráv o aktivitě webových stránek. Google může poskytnout tyto údaje rovněž třetím stranám v případě, že to bude požadováno zákonem nebo v případě, kdy údaje budou pro Google zpracovávat třetí strany. Google nebude spojovat IP adresu Vašeho počítače s jakýmikoli jinými údaji, které bude mít k dispozici. Podrobné informace o službě Google Analytics a ochraně osobních údajů jsou dostupné na adrese https://policies.google.com/privacy.

Pokud nechcete, abychom o Vaší návštěvě na našich webových stránkách pomocí uvedených analytických nástrojů shromažďovali a vyhodnocovali informace, můžete to do budoucna kdykoliv odmítnout („Opt-Out“).

Vaše odmítnutí se implementuje nastavením souboru cookie opt-out ve Vašem prohlížeči. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že cookie opt-out je z technických důvodů funkční pouze v prohlížeči, v němž byl nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

Můžete zabránit přenosu svých dat a jejich shromažďování a zpracování společností Google. O tom Google informuje na následujícím odkazu: Google Analytics opt-out
Uživatelsky orientované informace (targeting a retargeting)
Abychom mohli náš online marketing (např. bannerovou reklamu) na webových stránkách našich partnerů pro retargeting lépe přizpůsobit Vašim potřebám a zájmům, používáme tzv. retargetingové technologie. Přitom se v souborech cookies ukládá Váš zájem o naše produkty a služby. Tyto soubory cookie se načítají a používají při návštěvách jiných webových stránek, které spolupracují s našimi retargetingovými partnery, abyste mohli být informováni co nejlépe podle svých zájmů. To se provádí anonymně, tj. není možné Vás prostřednictvím retargetingu identifikovat.

Pokud nechcete, abychom my a naši retargetingoví partneři shromažďovali, ukládali a analyzovali informace o Vaší návštěvě, a upravovali bannerovou reklamu podle Vašich zájmů, můžete to kdykoliv odmítnout (Opt-Out).

Pro technickou realizaci této námitky bude ve Vašem prohlížeči uložen soubor cookie opt-out. Tento soubor cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Vezměte prosím na vědomí, že cookie opt-out lze z technických důvodů použít pouze pro prohlížeč, z něhož bylo nastaven. Pokud cookies vymažete nebo použijete jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést znovu.

9) Způsob a zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaných společností. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeným způsobem. Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše údaje, které spravujeme, proti manipulaci, ztrátě, zničení a přístupu neoprávněných osob.

Prohlašujeme, že veškeré zpracování osobních údajů subjektu údajů, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí subjektu údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

10) Další informace o zpracování osobních údajů

Další informace ohledně obecného zpracování Vašich osobních údajů, včetně poučení o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění, jsou uvedeny v obecných Zásadách zpracování osobních údajů, dostupných na našem webu.

Název
Own
Služba
Popis
Platnost
Zařazení
_ga
Vlastní
Google
Slouží k ukládání a zobrazení stránek.
910 dní
Statistické
_gat_UA-189713187-1
Vlastní
Google
1 minuta
Statistické
_gcl_au
Vlastní
Google
Slouží k ukládání a sledování konverzí.
90 dní
Marketing
_gcl_au
Vlastní
Google
Slouží k ukládání a počítání zobrazení stránek.
32 hodin
Statistické
_hjIncludedInPageviewSample
Vlastní
Hotjar
Tento soubor cookie je nastaven tak, aby Hotjar věděl, zda je daný uživatel zahrnut do vzorkování dat definovaného denním limitem návštěv vašeho webu.
2 minuta
Statistické
hjSessionUser_
Vlastní
Hotjar
Soubor cookie Hotjar, který se nastaví, když uživatel poprvé přijde na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
418 dní
Statistické
_hjSession_
Vlastní
Hotjar
Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. Díky tomu budou následné požadavky v okně relace přiřazeny stejné relaci Hotjar.
15 minut
Statistické
_hjTLDTest
Vlastní
Hotjar
Když se skript Hotjar spustí, snažíme se určit nejobecnější cestu cookie, kterou bychom měli použít, namísto názvu hostitele stránky. To se provádí tak, aby soubory cookie mohly být sdíleny napříč subdoménami (pokud je to možné). Abychom to zjistili, snažíme se uložit soubor cookie _hjTLDTest pro různé alternativy podřetězců adresy URL, dokud se nezdaří. Po této kontrole je soubor cookie odstraněn.
Session
Statistické
_hjid
Vlastní
Hotjar
Soubor cookie Hotjar, který se nastaví, když se zákazník poprvé dostane na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro daný web v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejného webu bude připsáno stejnému ID uživatele.
365 dní
Statistické
PHPSESSID
Vlastní
Soubor cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je obecný identifikátor používaný k udržování proměnných uživatelských relací.
14 dní
Technické
nette-samesite
Vlastní
SameSite cookies poskytují mechanismus, jak rozpoznat, co vedlo k načtení stránky. Jestli to bylo prokliknutí odkazu na jiném webu, odeslání formuláře, načtení uvnitř iframe, pomocí JavaScriptu atd.
Session
Technické
DSID
Třetí strana
doubleclick
Slouží k uložení uživatelských preferencí.
4 dny
Marketing
IDE
Třetí strana
doubleclick
Používá Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele webu po zhlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam uživateli.
6 měsíců
Marketing
RUL
Třetí strana
doubleclick
Používá Google DoubleClick k určení, zda byla reklama na webu správně zobrazena.
8 měsíců
Marketing
1P_JAR
Třetí strana
Google
Nastaveno Googlem. Tato skupina nastavuje jedinečné ID pro zapamatování vašich preferencí a dalších informací, jako jsou statistiky webových stránek a sledování míry konverze. Zásady společnosti Google si můžete prohlédnout na https://policies.google.com/technologies/types.
30 dní
Marketing