Group 404 (1)

Kotlíková dotace

Dotace na tepelné čerpadlo 180.000,-Kč

Jste důchodce?

Při splnění podmínek máte nárok na dotaci ve výši 95% nákladů na tepelné čerpadlo.

Topíte kotlem?

Topíme starým kotlem na tuhá paliva 1 nebo 2 třídy? Nainstalujeme Vám tepelné čerpadlo.

 

Bez starostí!

Vše vyřídíme za Vás. Tepelné čerpadlo Vám bude stát pouhých 9.600,-Kč.

Zajistíme úplně vše

Zajistíme odborný posudek

Připravíme revizní zprávu

Připravíme všechny potřebné podklady pro získání kotlíkové dotace

Všechny žádosti podáme za Vás

Pustíme se do práce

Postaráme se o kompletní projektovou dokumentaci

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

Zařízení
Zařízení
Výše podpory

Tepelné čerpadlo

až 95 %

nejvýše 180.000,-Kč

Kotel na biomasu (auto)

až 95 %

nejvýše 130.000,-Kč

Kotel na biomasu (manuál)

až 95 %

nejvýše 130.000,-Kč

  • Dotace cílí na nízkopříjmové domácnosti.

Jak získání dotace probíhá

1

Ověříme, zda splňujete kritéria žádosti

2

Technik posoudí situaci a navrhne řešení

3

Zašleme vaši žádost na příslušný kraj

4

Začínáme s instalací zvoleného zařízení

Časté dotazy

Kotlíková dotace na výměnu starých kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory Kotlíková dotace z OPŽP. V gesci krajů pak bude Kotlíková dotace přidělována konečným uživatelům – fyzickým osobám. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Kotlíková dotace bude konečným uživatelům poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném programovém dokumentu OPŽP 2014–2020, tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Ekodesign). Výčet podporovaných zařízení, na které může být Kotlíková dotace uplatněna, je uveden v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.
Předmětem podpory bude rovněž instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody (dále jen „TV“), avšak pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje vytápění (kotle)!