Dotace Nová

Zelená Úsporám 2021+

Pro rodinné domy

Platí pro starší domy a pro novostavby po 2 letech od kolaudace

S garancí

Při splnění základních podmínek

Bez starostí

Vše vyřídíme za Vás

Zajistíme úplně vše

Zajistíme odborný posudek

Připravíme revizní zprávu

Připravíme veškeré žádosti pro program Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light

Zajistíme podpis smlouvy s distributorem elektřiny

Zajistíme ekologickou likvidaci starého zařízení

Postaráme se o kompletní projektovou dokumentaci

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR představilo základní parametry dotace na výměnu starých plynových kotlů i zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky při zachování stávajících parametrů i maximální výše dotace.

Výměna zdrojů tepla a OZE

Nová zelená úsporám (NZÚ) vstoupí od září do nového období s větším objemem prostředků (v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu je nyní připraveno 55 miliard korun na pokrytí financování NZÚ i NZÚ Light) a se změnami, které ještě více pomohou domácnostem s přechodem na úspornější bydlení. Žadatelé se dočkají navýšení dotačních částek v některých oblastech podpory, zjednodušení podmínek u instalace fotovoltaických systémů a zcela nově získají možnost vyměnit starý plynový kotel za tepelné čerpadlo.

„Od loňského jara se nás dotazují české domácnosti na možnost výměny starých kotlů na plyn. Podařilo se nám s Evropskou investiční bankou tuto možnost vyjednat a již od září si zájemci můžou v NZÚ podat žádost o výměnu plynových kotlů a topidel starších než dvacet let za tepelná čerpadla. V novém programovém období Nové zelené úsporám se tím rozšíří dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů – k pevným palivům či elektřině přibyde plyn. Doplňujeme ho v návaznosti na úspěšně nastartovaný trend energetických úspor v domácnostech a v neposlední řadě i kvůli požadavku snižovat celkovou spotřebu plynu v Česku,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podmínkou podpory bude aspoň částečně zateplený dům dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy.

„Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „V případě špatně zateplených domů nemusí teplo vyrobené tepelným čerpadlem stačit k dostatečnému tepelnému komfortu a pro obyvatele domu to může znamenat přidané náklady na přitápění elektřinou. Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem.“

Majitelé starších plynových kotlů a dalších plynových topidel, jako jsou třeba tzv. WAVky, dostanou příspěvek na výměnu za tepelné čerpadlo. Vybrat si mohou z různých typů čerpadel tak, aby vybrané zařízení co nejlépe vyhovovalo otopné soustavě v jejich domě.

Výměna zdrojů tepla v novém období bude pokračovat za podobných podmínek jako dosud. Novinkou bude o 40 tisíc korun vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. Nová zelená úsporám nově podpoří i individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu. Naopak tepelná čerpadla se zemními vrty již podporována nebudou.

Dlouhodobě nejvíce poptávaným úsporným opatřením je dotace na fotovoltaiku. Od října 2021 si o ni požádalo již přes 90 tisíc domácností a zájem neklesá. Aktuálně chodí každý měsíc přes 6 500 žádostí. V nové etapě dojde k zásadnímu zjednodušení – nebude potřeba dokládat projektovou dokumentaci, pouze vyhodnocení úspor a přínosů. Základní podpora se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič, maximální výše dotace 200 tisících korun zůstává zachována.

„Ujišťuji každou domácnost se zájmem o fotovoltaiku, že v podpoře budeme pokračovat jako doposud. V další etapě Nové zelené úsporám se pro žadatele nic zásadního nemění. Základní změnou je zjednodušení administrace žádostí a navýšení dotací na vybraná opatření. Obavy, že od podzimu bude Nová zelená úsporám méně výhodná, případně že bude méně dostupná, nejsou namístě. Naopak, díky přechodu financování pod Modernizační fond budeme moct podpořit více domácností,“ zdůrazňuje Petr Valdman.

Stejně jako dnes mohou žadatelé zkombinovat v jediné žádosti více úsporných opatření a získat motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. „Kromě toho 10% bonifikací zvýhodníme domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností,“ doplňuje ministr Hladík.

Příjem žádostí ve stávající Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023, příjem žádostí v nové etapě začne v září 2023. Dotační „prázdniny“ se budou týkat pouze příjmu žádostí. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících bez přerušení.

zdroj: https://novazelenausporam.cz/

Dotace pro vlastníky rekreačních objektů a ostrovních systémů FVE

Podmínky umožňují získat dotaci i rekreačním objektům. Jejich majitelé mají nárok na plnou výši dotací, pokud prokážou, že daný objekt má přidělené číslo popisné nebo evidenční a je alespoň 24 měsíců využíván k trvalému bydlení.

Nově mohou získat dotaci také ostrovní systémy FVE, kde je podmínka ta, aby byly skutečně 100% „off-grid“, tedy aby nebyly vůbec připojené k síti

 

Jak získání dotace probíhá

1

Ověříme, zda splňujete kritéria žádosti

2

Technik posoudí situaci a navrhne řešení

3

Zašleme vaši žádost na příslušný kraj

4

Začínáme s instalací zvoleného zařízení

Nová zelená úsporám: výše dotace

Topení

Označení podporovaných opatření
Podporovaná opatření – typy zdrojů
Zařídíme dotaci

TČ-vytápění

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění

80.000,-Kč

TČ-vytápění+TUV

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody

100.000,-Kč

TČ+FVE

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140.000,-Kč

TČ (vzduch)

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60.000,-Kč

Napojení

Napojení na soustavu zásobování teplem

40.000,-Kč

Ohřev vody

Označení podporovaných opatření
Podporovaná opatření
Zařídíme dotaci

SOL-TUV

Solární termický ohřev vody

45.000,-Kč

SOL-TUV+

Solární termický ohřev vody s přitápěním

60.000,-Kč

FVE-TUV

Solární fotovoltaický ohřev vody

45.000,-Kč

TČ-TUV

Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody

45.000,-Kč

FVE

Podporovaná opatření – typy zdrojů
Zařídíme dotaci
Základní instalace o výkonu 2 kWp

40.000,-Kč

Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem

60.000,-Kč

Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla

100.000,-Kč

Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu

10.000,-Kč

Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia

10.000,-Kč

Časté dotazy

V případě potřeby lze FVE umístit kromě střechy domu na všechny přístavby umístěné na pozemku.

Realizace úsporných opatření v rodinných domech nacházející se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením podpory o 10%.